Učinkovita raba energije

Učinkovita raba energije je ključni element za doseganje trajnostnega razvoja in zmanjševanja vpliva na okolje. Njen pomen se veča tudi zaradi naraščajoče potrebe po energiji, ki jo povzroča hitra industrijska rast in širjenje urbanizacije. Energetska učinkovitost se nanaša na optimizacijo porabe energije s pomočjo naprednih tehnologij ali izboljšanj obstoječih sistemov. Gre za pristop, ki ne le da prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, temveč tudi pomaga pri zmanjševanju odvisnosti od fosilnih goriv ter posledično krepi energetsko varnost držav. Različne metode so dostopne za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih, industriji in transportu. V gospodinjstvih lahko to dosežemo preko ukrepov kot so boljše toplotno izoliranje stavb, uporaba energetsko učinkovite opreme in naprav ter obnovljive vire energije kot sta sonce in veter. V industriji pa se lahko s spremembami proizvodnih procesov, uporabo bolj učinkovite opreme ter recikliranjem odpadne toplote znatno zmanjša poraba energije. Upravljanje z energijo pa je pomembno tudi na ravni države. Državne politike in regulative lahko spodbujajo učinkovito rabo energije preko različnih mehanizmov kot so subvencije za energetsko učinkovite tehnologije, oblikovanje standardov za energetsko učinkovitost ter ozaveščanje javnosti o pomenu varčevanja z energijo. Vendar pa moramo biti pri uvajanju ukrepov za večjo energetsko učinkovitost pozorni tudi na morebitne negativne posledice. Na primer, nekatera izboljšanja v energetski učinkovitosti lahko povzroče povečano porabo energije zaradi tako imenovanega ‘rebound’ efekta. Zato je ključnega pomena celostno pristopanje k problematiki rabe energije, ki upošteva vse vidike – od tehničnih do ekonomskih in okoljskih. Tako postaja jasno, da se izziv učinkovite rabe energije ne nanaša le na razvoj in uporabo boljše tehnologije ali ustreznejše infrastrukture. Gre za kompleksen izziv, ki zajema široko paleto dejavnikov – od prepoznavanja potencialnih prihrankov in optimizaciji obstoječe opreme do oblikovanja novih modelov poslovanja in spreminjanja potrošniških navad. Le z integriranim pristopom bo mogoče doseči trajnostno rabo energije, ki bo omogočala hkratno doseganje okoljskih, ekonomskih in družbenih ciljev.

Kljub pomembnosti uvajanja naprednih tehnologij za doseganje večje energetske učinkovitosti, pa je v praksi izjemno pomemben tudi človeški faktor. Obnašanje posameznikov in njihove navade imajo namreč velik vpliv na porabo energije. Zato se vedno več pozornosti posveča tudi vzgoji in izobraževanju o pomenu varovanja okolja, ki mora postati del vsakdanjega razmišljanja in obnašanja ljudi. To pomeni, da moramo spodbujati ekološko ozaveščenost že od malih nog, saj so ravno mladi tisti, ki so najbolj dovzetni za spreminjanje navad in bodo v prihodnje ključni igralci pri zagotavljanju trajnostne rabe energije. Pri tem pa ne gre le za individualne akcije – potrebno je sodelovanje celotne družbe. Vključevanje lokalnih skupnosti lahko močno prispeva k uresničevanju ciljev na področju energetske učinkovitosti. Skupinska iniciativa lahko daje boljše rezultate kot individualna aktivnost, zato je smiselno ustvariti platforme za soustvaranje rešitev in idej. Tako se lahko preko skupnega dela dosežejo opaznejše spremembe v rabi energije ter hkrati krepi socialna kohezija in lokalni razvoj. Učinkovita raba energije postane tako ne le okoljski cilj, temveč tudi mehanizem za izboljšanje kakovosti življenja vseh prebivalcev. Za doseganje trajnostne rabe energije je ključno sodelovanje vseh deležnikov – od posameznikov, podjetij, lokalnih skupnosti do države. Le skozi združene moči in strateško usmeritev lahko dosežemo napredek na tem področju ter hkrati prispevamo k bolj zeleni in trajnostni prihodnosti.

Obstaja več načinov, kako lahko vsi skupaj prispevamo k uresničitvi tega cilja. Na individualni ravni se lahko osredotočimo na zmanjšanje lastne porabe energije s preprostimi ukrepi, kot so izklapljanje luči, ko jih ne potrebujemo, ali uporabo energetsko učinkovitih naprav. Podjetja lahko v svoje poslovne strategije vključijo zelene tehnologije in obnovljive vire energije. Lokalne skupnosti lahko igrajo pomembno vlogo pri promociji trajnostnih praks med svojimi člani ter vzpostavitvi infrastrukture za učinkovito rabo energije. Država pa ima ključno nalogo pri oblikovanju politik in regulativnega okvirja, ki spodbuja tako posameznike kot organizacije k odgovornejšemu ravnanju z energijo. Prav tako je pomembno sodelovanje in povezovanje na mednarodni ravni – globalna problematika namreč zahteva globalne rešitve. Pri tem velja omeniti tudi pojem “energetska prenova”, ki predstavlja celostno prenovo stavb z namenom doseganja večje energetske učinkovitosti. Ta pristop ne le znatno zmanjša porabo energije stavbe, ampak tudi izboljša bivalno udobje njenih stanovalcev. Tako učinkovita raba energije ni le nujna za ohranjanje našega okolja, ampak lahko prinese tudi številne druge koristi – od zmanjšanja stroškov do izboljšanja kakovosti življenja. Vsak od nas ima možnost in odgovornost prispevati k temu cilju. Le skupaj lahko dosežemo resnično trajnostno prihodnost.

Učinkovita raba energije

V kontekstu trajnostnega razvoja igrajo pomembno vlogo tudi izobraževanje in ozaveščanje. Šole, univerze in druge izobraževalne ustanove so idealna platforma za širjenje znanja o pomenu energetske učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Prav tako je treba poudariti pomen nenehnega usposabljanja strokovnjakov na tem področju, saj novi tehnološki napredek nenehno prinaša nove možnosti za učinkovito rabo energije. Na drugi strani pa se pojavlja tudi potreba po spremembi navad potrošnikov – od nakupovanja proizvodov z nižjim okoljskim odtisom do bolj odgovornega ravnanja z energijo doma. Poleg tega je ključnega pomena tudi sodelovanje med različnimi sektorji – industrijo, javnim sektorjem, gospodinjstvi in nevladnimi organizacijami. Vsak od teh akterjev ima svojo edinstveno vlogo pri doseganju ciljev energetske učinkovitosti. Zavedati se moramo, da je proces prehoda na bolj trajnostne vire energije dolgotrajen in kompleksen ter zahteva celostni pristop. Ukrepi na enem področju lahko namreč imajo posledice na drugih področjih – na primer, učinkovita raba energije lahko zmanjša emisije toplogrednih plinov in tako prispeva k boju proti podnebnim spremembam, hkrati pa lahko vodi tudi do večje gospodarske konkurenčnosti. Vse to zahteva koordinirane prizadevanja na vseh ravneh – od posameznikov do vlade. Vsak korak, ki ga naredimo v smeri bolj trajnostne uporabe energije, je pomemben in ima dolgoročen pozitiven učinek na naše okolje in družbo. Zato si moramo prizadevati za stalno izboljšanje energetske učinkovitosti in iskanje novih poti k boljšemu, trajnejšemu svetu.

Optika in pregled oči

Ko človek nekaj ne pričakuje in potem ga to doleti, je to veliko slabše, kot pa če bi vedel. Tako sem sama začela opažati, da se je moj vid na blizu hitro poslabšal. Seveda sem bila v šoku, ker tega nisem pričakovala. Imela sem občutek, kot da vsako jutro vidim slabše. To je vplivalo že na moje počutje, ker me je dobesedno postalo strah. Ko sem videla, da ne vidim več na telefon, sem se odločila, da obiščem optika, ker sem vedela, da tako ne bo šlo naprej. 

Seveda ne veš, kako poteka pregled in tudi sama nisem vedela, kaj mi bodo rekli. Na koncu je bil izvid, da se vid slabša zaradi starosti. Kakšne starosti? Stara sem bila 42 let, tega resnično nisem mogla sprejeti. Zakaj imam ravno jaz slab vid in nihče drug v družini. Tega enostavno nisem razumela. Nisem pa mogla nič, kot to, da se čimprej sprijaznim in da mi optika naredi očala. Ko sem samo pomislila na očala, sem postala nervozna in slabe volje. Sem namreč človek, ki ne prenese, da ima kaj na obrazu in zato sem vedela, da bom sama imela resnične težave s tem, da se na očala privadim. Lahko mi optika naredi še tako dobra očala, ko jih sama ne bom sprejela. To sem vedela. 

Tako sem bila primorana nositi očala, če sem hotela kaj prebrati. Nosila pa sem jih natanko pol leta, potem pa nisem mogla več. Tako sem se odločila, da grem na operativni poseg, ker jaz očal ne bom nosila. Odkar sem slabo videla, se je moje življenje dobesedno spremenilo. Postala sem bolj zaprta, nedostopna. V družbi je to bilo izrazilo. Videla sem, da tako nočem več živeti. 

Res je, da mi je optika zelo pomagala, ker sem imela res dobra očala, vem pa, da sedaj ko spet vidim, sem lahko spet prava jaz. 

Optika in pregled oči

Kdaj je dobro pomisliti, da bi pa morda lahko začeli z vsakodnevnim čiščenjem sinusov

Velikokrat zanemarjamo čiščenje sinusov, ki pa so zelo pogost vzrok za glavobole in težko dihanje. V kolikor imamo občutek zamašenega nosu, ali se nam zdi da skozi nos res težje dihamo in s časom to ne izgine so lahko to eni od znakov, da se sluz kopiči v sinusih. Prav tako če nas boli ob pritisku na sinuse, ali pa se težko nagibamo naprej ali nazaj in občutimo bolečino pri obračanju glave. Hkrati pa tudi, če imamo zaradi alergij simptome kot so kihanje, srbeč nos,… si lahko z čiščenjem sinusov tudi lahko zelo pomagamo in si simptome lahko zelo olajšamo, včasih pa tudi odstranimo.

Tudi če nimamo neposrednih težav s sinusi, si lahko z rednim čiščenjem lahko še vedno olajšamo glavobole in migrene, saj lahko zmanjšamo zastoj v sinusih, ki nam povzroči to bolečino. Prav tako lahko izboljšamo dihanje, saj sprostijo dihalne poti in posledično nam takšen svež zrak in izboljšano dihanje lahko poveča energijo in produktivnost čez dan in posledično smo manj utrujeni. Tudi če imamo pogoste težave z draženjem grla in kašlja, si lahko tudi s tem zelo pomagamo. Tako imamo tudi veliko različnih pristopov do čiščenja sinusov.

Kdaj je dobro pomisliti, da bi pa morda lahko začeli z vsakodnevnim čiščenjem sinusov

Tukaj so lahko razna izpiranja z fiziološko raztopino. To metodo lahko uporabimo z neti posodico, ki je oblikovana prav za izpiranje sinusov. Lahko se lotimo tudi parne inhalacije. Takšne metode se spomnim, da so mi kot otroku že dali za inhalirati paro, ki je prihajala z vroče posode z vodo, mati pa mi je v to vodo nakapljala posebne kapljice, ki so lepo dišale po svežem. Mislim da je uporabila čajevec, mentol ali evkaliptus. Seveda pa lahko stopimo tudi do lekarne, kjer lahko povprašamo po tabletah in nosnih razpršilih, ki so prav za ta namen.

Seveda je dobro da se posvetujemo z zdravnikom, in preverimo če naši simptomi sploh nakazujejo na simptome vnetih sinusov, pa vendar z pravilnim in vsakodnevnim čiščenjem sinusov, lahko še vedno dobro vplivamo na naše počutje.

Smrad iz odtoka v kopalnici

Že nekaj časa, ko se zjutraj prebudim in grem v kopalnico imam občutek, da v kopalnici nekaj smrdi. Nisem polagala preveč pozornosti, ker sem sklepala, da bo minilo. Pa žal ni. Smrad iz odtoka se je žal nadaljeval. Ne samo to, smrad je postal še močnejši. Tako sem videla, da tako ne bo šlo naprej. Res ni bilo prijetno, ko sem se prebudila in je kopalnici bil ta neprijeten vonj. Potrebno je bilo povedati možu.

Ko sem povedala možu, da nekaj ni v redu z odtoki v kopalnici, je mož uredil vse potrebno. Poklical je prijatelja, za katerega je vedel, da je občasno komu očistil odtočne cevi. Prijatelj je rekel, da se bo oglasil in preveril situacijo. Tako sem bila pomirjena. Nisem hotela sama gledati, kaj bi lahko bilo narobe. Raje sem enostavno počakala na njega. 

Ko je prijatelj prišel in si ogledal situacijo, je rekel, da do zamašitve ni prišlo, da pa bi on očistil cevi in bomo potem videli kako in kaj.

Smrad iz odtoka v kopalnici

Takoj je šel v akcijo, saj je že imel vse potrebno zraven. Tako je očistil čisto vse cevi. Predlagal je, da si cevi redno čistimo in tako ne bo prišlo do zamašitve in tudi smrad iz odtoka ne bo prisoten. Sedaj vem, da je dobro, da se cevi občasno očistijo, ker je nova hiša na to res nismo pomislili. Sedaj bomo bolj pozorni. Takoj, ko bom zavohala smrad iz odtoka bom poklicala za čiščenje odtokov. Prav je, da za to poskrbimo pravočasno, saj mi nismo. Morali bi že prej očistiti cevi, kajti ko se enkrat pojavi smrad iz odtoka je že skoraj prepozno. Bodite pozorni na vaše cevi in smrad iz odtoka. Kajti tako boste ohranjali čiste cevi, kar pa je ključnega pomena, da ne pride do zamašitve. Danes to vem in bom seveda zelo pozorna na to. 

Kako preprečiti izpadanje las je zelo zahtevno vprašanje

Dandanes se zelo veliko ljudi bori s problemom izpadanja las. To je definitivno problem, ki lahko doleti čisto vsakega. Ne glede na to, ali je to dedno ali pa gre samo za neko stresno obdobje. Vedno imamo lahko neko obdobje, ko nam izpadajo lasje. Potem pa se seveda vprašamo, kako preprečiti izpadanje las. To je zelo veliko vprašanje, ki si ga marsikdo zastavi in je seveda na to vprašanje tudi zelo težko odgovoriti. Vse je odvisno od posameznika in kaj temu posamezniku primanjkuje. Sam mora nekako priti do ugotovitve zakaj mu izpadajo lasje in kako preprečiti izpadanje las. To lahko ugotovimo le tako, da vidimo, kaj o našem telesu nam primanjkuje oziroma kaj delamo narobe. Lahko tudi zelo hitro vidimo okolico okoli sebe. Hitro lahko opazimo ali smo v stresnem obdobju ali ne. Stresno obdobje je definitivno lahko zelo velik vzrok za izpadanje las. To seveda pomeni, da nam ne bodo izpadali lasje do konca življenja, ampak samo v tistem obdobju, ko smo pač pod stresom.

Kako preprečiti izpadanje las je zelo zahtevno vprašanje

Kako preprečiti izpadanje las je tudi zelo pogosto vprašanje, ki ga zastavimo na spletu. Tudi na spletu lahko najdemo zelo veliko različnih opcij kaj bi lahko bilo narobe. Na podlagi teh opcij lahko vidimo, ali se najdemo v kateri točki ali ne. Pri vsaki točki pa lahko tudi najdemo seveda odgovor in to na koncu preizkusimo. Vprašanje, kako preprečiti izpadanje las je nekaj, kar se marsikdo vpraša in na koncu definitivno dobi tudi odgovor. Tudi jaz sem imela ta problem, ki sem ga na koncu zelo hitro rešila, saj sem videla, da sem v obdobju res močnega stresa, ko je to obdobje minilo, je enostavno izpadanje las izginilo. Imela sem upanje in res nisem obupala, zato sem si dala čas za to, da sem se malo umirila in šla ven iz tega stresa. Res je pomembno, da poslušamo svoje telo, saj nam vedno želi nekaj povedati.

V pralni stroj ne grejo bele cunje z barvnimi

Vselila sem se v novo stanovanje. To stanovanje je bilo v najemu. Zraven je bil tudi pralni stroj in polna oprema. Oprema je bila za silo v redu. Potrebovala sem posteljo, omaro, štedilnik in pečico. Bila je tudi mikrovalovna, za katero bi mi bilo vseeno ali je ali ni. Tudi televizije ni bilo, vendar sem bila zelo vesela da je ni. Najbolj sem se v resnici veselila da je v najemniškem stanovanju tudi pralni stroj. To me je najbolj skrbelo saj ne vem kako bi mi znesel nakup novega. V javne pralnice pa mi ni ravno po godu hodit. Zato je imeti pralni stroj doma zares luksuz. Ne pravim da zelo rada perem cunje in obešam ter zlagam perilo. Tudi likat ga sploh ne maram. Moram pa reči da imam rada prazen koš cunj, ki je namenjen za umazano perilo. Do tega cilja pa lahko prideš tudi tako da imaš pralni stroj. Potrebovala sem nekaj časa, da sem ugotovila katere vse programe ima in kako se ga nastavlja. Saj načeloma vsi delujejo po istem principu, vendar je ta imel malce drugačne gumbe kot sem jih bila vajena. Pralni stroj po navadi zaženem za vikende. Tale res ni prav nič varčen, za vikende pa je tok ceneje. Pa tudi, med vikendi imam več časa in nisem tako utrujena kakor med tednom, ko pridem iz službe. Tako mi je pranje cunj, ki jih vržem v pralni stroj, nekakšno samoumevno opravilo.

V pralni stroj ne grejo bele cunje z barvnimi

Se je pa tudi meni zgodila tista klasična prigoda pranja belega perila. Ja, morem rečt da je bilo to v najhujši obliki. Vsaj za moje pojme. Ko sem pralni stroj belega perila že zalaufala, sem si pripravila še cunje za naslednjo rundo. Ugotovila sem, da mi manjka ena rdeča nogavica, ki je bila ravno iz kompleta novih nogavic, ki sem jih želela dati najprej v predpranje, predem bi jih oblekla. Seveda nisem niti pomislila, da bi lahko dala to eno nogavico v pralni stroj. Pa vendar, ko se je program končal, sem dala ven rožnato perilo, vmes pa je bila tudi ta pogrešana rdeča nogavica. 

Ne vem zakaj bi kupovala drage kreme, če uporabljam domače olivno olje za obraz

Kljub temu, da se bližam petdesetim, je moja koža še vedno dokaj mladostna. Sodelavke in prijateljice me pogosto vprašajo katero kremo uporabljam in ko jim povem, da uporabljam olivno olje za obraz, mi sploh ne verjamejo. Zadnjič ko je bila moja najboljša prijateljica na obisku, me je spet vprašala, če sem prepričana, da uporabljam olivno olje za obraz brez drugih krem. Da bi ji dokazala, sem jo peljala v kopalnico in ji pokazala vsebino mojih kopalniških omaric.

Ko se je na lastne oči prepričala ni mogla verjeti. Rekla sem ji, da ne vidim smisla, da bi kupovala drage kreme, če imam domače olivno olje za obraz, ki mi nudi super rezultate. Nato me je vprašala, če me ne moti, da sem vsa mastna, ko se namažem. Razložila sem ji, da sem razvila svoj ritual in sicer, da se zvečer po tuširanju namažem, nato si olivno olje za obraz nežno vtiram v kožo, medtem ko gledam televizijo. S tem še dodatno negujem in masiram kožo.

Bila je resnično presenečena, pa tudi navdušena, saj imajo tudi sami doma svoje olje in odločila se je, da bo poskusila olivno olje za obraz uporabljati tudi sama. Čez nekaj časa je prišla na idejo, da bi postopek kako olivno olje za obraz uporabljam jaz mogla razložiti tudi sodelavkam in znankam, saj bi se mi s tem tudi povečala prodaja olja. 

Ne vem zakaj bi kupovala drage kreme, če uporabljam domače olivno olje za obraz

Doma namreč pridelamo veliko olivnega olja, ki ga tudi prodajamo. Seveda ga vsi kupijo za uporabo v kulinariki. Ker pa je naše olje ekološko pridelano, brez škropiv in umetnih gnojil, bi bilo kot olivno olje za obraz še posebno primerno. Pravijo namreč, da je naša koža naš največji organ, skozi katerega se ravno tako vsrkajo razni strupi in se nalagajo v telesu. Veliko kupljenih krem pa vsebuje preveč škodljivih dodatkov, čeprav je treba priznati, da je na trgu vedno več krem iz ekoloških in naravnih sestavin.

Foto stojnica in otroško praznovanje

Ko je bila hčerka majhna, mi ni bilo težko pripraviti vse praznovanje rojstnega dne. Sedaj, ko pa je najstnica, je to težje. Letos sem prišla do ideje, da bi lahko foto stojnica navdušila prav vse, ki bi prišli na njen rojstni dan. Tako sem se s hčerko dogovorila, kako želi praznovati in ji pripravila presenečenje. 

Ko je hčerka že mislila, da točno ve, kako bo potek njen rojstni dan, sem jo presenetila. Lahko rečem, da je foto stojnica res popestritev vsakega praznovanja. Ko so videle, kaj sem pripravila, so bile navdušene. Tisti dan je nastalo polno slik. Najbolj pa mi je bilo všeč, ker sem slišala samo polno smeha. Imele so se res lepo. Foto stojnica je tako poskrbela za nasmeške in lepe spomine. 

V manj kot v 15 sekundah se razvije vaša fotografija, fotografije pa so visoke kvalitete. Tako so si lahko prijateljice vzele za domov slike, ki jim bodo v lep spomni. Kako lepo jih je bilo videti, ko niso uporabljale telefonov in so vse gledale te slike. Tako so si slike podajale in gledale, katera si bo katero vzela. Prav vesela sem bila, da je foto stojnica tako popestrila njeno praznovanje. Ker še na nobenem praznovanju niso imele tega, so bile vse punce navdušene. Verjamem pa, da bo foto stojnica sedaj najbolj popularna zadeva, kar se tiče nadaljnih praznovanj. Kajti do mene so že prišle prijateljice in me vprašale, kako se da to naročiti. 

Tako sem jim predlagala, da me pokličejo njihove mame in da bom njim povedala, kje se da foto stojnica naročiti. 

Foto stojnica in otroško praznovanje

Praznovanje moje drage najstnice je tokrat več kot uspelo, bilo je zabavno, polno smeha in dobre volje. To leto nam je uspelo, kaj pa bo naslednje, pa bomo videli. Mogoče pa pride spet v poštev foto stojnica. Jaz bi bila prav vesela, ker sem videla, kako lepo je bilo letos. 

Kako naj poteka čiščenje superg, da bodo superge ostale bele

Seveda si vsi želimo, da so naše superge vedno čiste in lepe, vendar je pri belih supergah to kar težko doseči. Ko kupiš bele superge, se že dobro zavedaš, kako težko bo ohraniti čisto bele. Na začetku si srečen, ker imaš res lepe bele superge, potem pa z nošenjem ugotoviš, da so superge vedno bolj temne. Čeprav se ti zdi, da so še vedno bele, ampak je to daleč od tistih, ki smo jih kupili. 

 

Čiščenje superg ni enostavno

Naša mladina ima rada bele superge. Lahko bi rekli, da se mladina glede superg deli na dva dela. Nekateri bi imeli radi, da so njihove superge vedno čisto bele, spet drugim pa je vseeno, glavno jim je to, da imajo superge, ki so tisti čas moderne. Otroci, ki želijo bele superge, po navadi prosijo svoje mame, kako bi dosegli, da bi ohranili belino. Takrat pa je na vrsti mama, da enostavno poišče rešitev. Tudi sama sem imela to dilemo, dokler nisem naročila kreme za čiščenje super. Tako sem iskala na netu mnenja in nasvete, kako ohraniti bele superge. Veliko jih je svetovalo prav kremo za čiščenje belih superg, tako da nisem dolgo premišljevala, ampak sem kremo naročila takoj. 

Kako naj poteka čiščenje superg, da bodo superge ostale bele

Ni enostavno čistiti otrokovih belih superg, ker otroci ne pazijo na svojo obutev in jo še kako hitro umažejo. Tako mi je krema za čiščenje super prihranila čas, moj sin pa je bil zadovoljen, ker je vedno imel bele superge. Včasih si jih je očistil tudi sam, enostavno je vedel, kje je krema za čiščenje superg in jo je uporabil. Tudi on je bil presenečen, kako dobro deluje ta krema. Še dobro, da takšna krema obstaja, očitno je veliko ljudi imelo to težavo, da bele superge čez čas niso bile več bele, ampak sive. Problem rešen, krema za čiščenje superg je prava rešitev. 

Energijske pijače mi pomagajo preživeti dan

Sedaj imam že zelo dolgo, navado, da vsako jutro spijem kakšno kavo, predno se odpravim na faks, saj potrebujem tisto jutranjo dozo kofeina, da lahko nato skozi dan funkcioniram normalno in produktivno. Velikokrat pa se mi zgodi, da mi zjutraj ne uspe pripraviti kave, saj se zbudim prepozno. Tako pa imam nato na faksu kar velike težave, saj postanem zelo hitro zelo zaspan in tako posledično težko sledim pouku.

Energijske pijače mi pomagajo preživeti dan

Tako pa so odlična rešitev za to težavo, energijske pijače. Te pa mi pomagajo, da lahko dobim v telo zadosti kofeina, da lahko normalno funkcioniram. Poleg tega pa si teh ne rabim pripraviti zjutraj, saj lahko energijske pijače kupim nekaj dni prej, nato pa jo vzamem iz hladilnika, kadar jo potrebujem, tako da je to kot nalašč za zjutraj, ko sem na poti do faksa.

Velikokrat pa ena jutranja kava, oziroma ena energijske pijača na dan, ni zadosti, da bi me držala pokonci cel dan. Zato pa se zatečem do kakšne kave ali energijske pijače tudi po faksu. Tako pa vsak dan spijem vsaj eno kavo in eno energijsko pijačo, saj je to potem zadosti kofeina, da lahko učinkovito funkcioniram skozi celoten dan. Vseeno pa malo pazim in dajem poudarek na to, da moje telo ne dobi prevelike doze kofeina, saj je to lahko nevarno za srce. Tako pa je ena kava in ena energijska pijača, povsem normalna doza, tako da me ne rabi skrbeti, da bi otrpel kakšne zdravstvene težave zaradi tega, saj so moje konzumacije kofeina povsem normalne.

Tako pa mi je pri energijskih pijačah najbolj všeč tudi to, da jih lahko kupim v kateri koli trgovini. Tako pa imam na voljo tudi ogromno različnih okusov, tako da lahko med njimi kombiniram, ter si tako tudi nekoliko potešim mojo sladko žilico, saj energijske pijače vsebujejo tudi nekaj sladkorja, kar pa spet ni problem, če pazimo na količino, ki jo zaužijemo.